Idézetek

Az idézeteket angolul és magyar szinkronnal is olvashatjátok.

„Think for yourselfes. It’ll save you from a lifetime heartbreak.”

Csak magatokra gondoljatok. Úgy elkerülitek a fájdalmat. – Yennefer

 

„If I Have To Choose Between One Evil And Another, Then I Prefer Not To Choose At All.”

Ha a rosszak közül választanom kell az egyiket vagy a másikat, akkor inkább nem választok. – Geralt

 

„You can’t outrun destiny just because you’re terrified of it.”

Nem menekülhetsz el a sors elől, csak mert rettegsz tőle. – Mousesack

 

„Pretty ballads hide bastard truths.”

A szép balladák rút igazságot takarnak. – Eist

 

„I’m supposed to be going towards someone, but instead, I’m running from someone else.”

Futnom kéne valaki felé, helyette mégis futok valaki elől. – Ciri

 

– I don’t want nothing. I need no one. And the last thing I want is someone needing me.

– And yet… here we are.

– Nincs szükségem semmire. Nem kell senki. És azt sem akarom, hogy valakinek én kelljek. – Geralt

– És mégis… itt vagyunk. – Kökörcsin

 

Destiny… helps people believe there’s an order to this horsehit. There isn’t.

A végzet… segít elhitetni az emberekkel, hogy van rend a káoszban. Pedig nincs. – Geralt

 

„Evil is evil…Lesser, greater, milling. It’s all the same.”

A rossz az rossz… Kisebb, nagyobb, közepes. Teljesen mindegy. – Geralt

 

„Respect doesn’t make history.”

A tisztelet nem szül történelmet. – Kökörcsin

 

„But a promise made must be honored. As true for a commoner as it is for a queen.”

Az ígéreteket viszont be kell tartani. Érvényes ez jobbágyokra és királynőkre is. – Geralt

 

„- My lady, I would never degrade your honor in such a way.

– I hate to break it to you, but that ship has sailed, wrecked, and sunk to the bottom of the ocean.”

– Hölgyem, nem szívesen ejtenék foltot az ön becsületén.

– Nem szívesen mondom, de az a hajó elment, léket kapott, és elsüllyedt. – Kökörcsin

 

„Sometimes there’s monsters, sometimes there’s money. Rarely both. That’s the life.”

Vagy szörnyeket ölünk, vagy pénzt keresünk. Néha is-is. Ilyen ez az élet. – Geralt

 

„Chaos is the same as it’s always been. Humans just adapted better.”

A káosz ugyanolyan, amilyen mindig is volt. Csak az emberek jobban alkalmazkodtak. – Geralt

 

„When you live as long as I do, all the names start to sound the same.”

Aki annyit él mint én, annak minden név ugyanolyan. – Geralt

 

„There is not a person alive that does not look into the mirror and see some deformity.”

Nincs olyan ember a Földön, aki ne látna valami deformitást, mikor a tükörbe néz. – Tissaia